Sports en Services - 02- 2017
Waterwennen (Zeepaardje) Ik kruip onder water door een hoepel Ik spring vanop de kant in het water (eventueel aan de hand) Ik verplaats me in het diepe als een aapje langs de kant Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water Ik drijf als een ster op mijn rug (ondersteund) Ik stuw een drijvend voorwerp naar de kant  Waterwennen (Pinguin)

Doelstellingen

‘Een doelstelling is  een van tevoren vastgelegd en realiseerbaar doel dat men tracht te behalen’.
Bij waterwennen wordt vooral op individuele elementen gewerkt; romp, ledematen en hoofd. Deze faze is vooral nodig om waterangst weg te werken en de omgeving van het water goed te leren kennen door te drijven en onder water te bewegen.
Ik daal af naar de bodem langs een stok Ik spring in het water en kom er weer uit Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje
Meer info over brevetten