Sports en Services - 02- 2017

Waterwennen, veiligheid, zelfredzaamheid.

Overwinnen   van   angst   en   het   vertrouwd   raken   met   verschillende   situaties   in en    om    het    zwembad    vormen    in    deze    eerste    faze    de    belangrijkste doelstellingen.         In   de   eerste   lessen   laten   we   je   kind   in   ondiep   water   op   een speelse manier kennismaken. Je   kind   wordt   vooral   gemotiveerd   en   gestimuleerd   om   de   wekelijkse lessen   graag   bij   te   wonen.      Je   kind   leert   wat   waterplezier   is   maar   vooral   wat ‘zelfredzaamheid’    betekent.            Zelfstandig    springen    van    de    kant,    blijven drijven,   onder   water   kijken   en   oriënteren,   iets   opduiken,   zélfstandig   uit   het water klauteren, enz…  

Zwemlessen Basis

De initiatie; drijven - stuwen - coordinatie

In een 2e stap leren wij je kind wat de basisbewegingen zijn... Drijven, stuwen en de juiste bewegingen van de armen en benen. Er wordt in deze faze regelmatig met hulmiddelen gewerkt zoals een buis (noedel), een gordeltje, een plankje. Hoewel deze hulpmiddelen beperkt worden dienen ze om de bewegingen correct aan te leren.  Enkel als het kind de initiatie volledig beheerst kan het naar een volgende stap.  Het voorbereidend zwemmen!
     …laat ons eerst beginnen bij het begin... 

 Zelfredzaamheid

initiatie