Er    zijn    heel    wat    redenen    om    op    jonge    leeftijd    te    leren zwemmen.      De   één   wil   graag   presteren,   de   ander   beschouwt het     als     een     prettige     manier     om     aan     een     gezonde vrijetijdsbesteding te doen.  Daarnaast   zijn   er   heel   wat   watersporten   die   een   gedegen zwemkunde   vereisen   en   waarvoor   je   sportclub   een   officieel brevet   vraagt.      En   ook   als   je   kan   zwemmen   (en   al   talrijke diploma’s    hebt)    biedt    de    watersport    vele    mogelijkheden. Competitie,     recreatief     zwemmen,     reddend     zwemmen, survival,   snorkelen,   duiken,...   het   is   maar   een   greep   uit   een gezonde   vrijetijdsbesteding   die   garant   staat   voor   plezier   en actie in ‘t leven.   Wil   je   je   kind   leren   zwemmen   of   zélf   je   zwemkunde   laten bijschaven... Wij leren het!
Sports en Services - 02- 2017
Veiligheid eerst... Het belangrijkste motief voor ouders om hun kind naar de zwemles te laten gaan is dat het zichzelf kan redden als het (per ongeluk) in het water terecht komt!

Leren zwemmen?