Sports en Services - 02- 2017

Hoe leren zwemmen?

 

Begin eenvoudig...

Zelfs als je kind thuis in bad grote waterkunsten vertoont wil niet zeggen dat het datzelfde zal doen in het zwembad.  Dàt is namelijk een heel andere omgeving!  Daarom is steeds het waterwennen en initiatie een belangrijke basis.  Je kan deze basis als ouder gemakkelijk zélf leggen of uw kind bij een groepje waterwenning laten starten. Zwemtechnieken worden immers pas  aangeleerd als het kind voldoende matuur genoeg is en de motoriek van het kind ontwikkeld is.

Stap voor stap is belangrijk …

Motorisch en mentaal zitten kinderen nu eenmaal anders in elkaar.  Dit betekent dat het ene kind sneller leert dan het andere.  Tip!;  Gun je kind voldoende tijd om te ‘experimenteren’ en ervaring op te doen, zeker tijdens de 1e modules van het zwemmen. Drijven en stuwen zijn essentieel!  Doorheen de ganse lessenreeks, ook voor de gevorderden,  blijven de oefeningen hierop afgestemd.  Pas als je kind deze vaardigheden voldoende beheerst kan het verder.

Hoe leer je zwemmen?